Hvilken hjelp kan jeg få?

Engasjerte frivillige i Termik-Alstahaug er klare til å bistå deg og din familie om dere trenger omsorg og trygghet i en vanskelig hverdag med alvorlig sykdom.

Termik-Alstahaugs primære tjenester:

  • Støtte, avlastning og trygghet for alvorlig syke og terminale pasienter og deres pårørende.
  • Følgetjeneste sammen med alvorlig syke både innad og utad kommunen. 

Hvilke oppgaver kan vi ta på oss og tilby?

  • Tilstedeværelse og avlastning for alvorlig syke ved livets slutt.
  • Tilstedeværelse for alvorlig syke på sykehus, sykehjem, i omsorgsboliger og i hjemmet.
  • Avlastning for pårørende av alvorlige syke familiemedlemmer – avlastning, tilstedeværelse, støtte og hjelp.
  • Være ledsager for eldre og syke som skal til lege eller sykehus i kommunen.
  • Være ledsager for syke som skal til undersøkelse eller behandling ved sykehus eller lignende andre steder i landet.

Å være alvorlig syk hjemme

Om en er alvorlig syk, eller sykdommen trekker i langdrag, kan en allikevel ønske å være hjemme i sykdomsperioden. Dette kan være vanskelig å gjennomføre uten mye hjelp og støtte fra pårørende, venner og offentlig helsevesen. For å imøtekomme dette ønsket kan en få hjelp av frivillige i TERMIK.

Å leve sine siste dager hjemme
Dersom den syke har et ønske om å dø hjemme, er det viktig at familien får all den hjelp de har behov for. Frivillige kan være med å legge forholdene til rette slik at pårørende opplever denne tiden som meningsfull.

Våre frivillige

Kvinner og menn i alle aldre som har mye livserfaring. Mennesker som ønsker å være der for andre.

Alle frivillige har:

  • Gått kurs.
  • Har taushetsplikt.
  • Veiledning når de er i oppdrag.

Ta kontakt med oss eller få hjelp av helsepersonell til å kontakte oss.

 

Det er stengt for kommentarer.