Hva er Termik?

TERMIK står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Termik-Alstahaug har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Alstahaug kommune.

De frivilliges hjelp bestemmes ut fra behovet og livssituasjonen til den syke og pårørende.

 

Det er stengt for kommentarer.